12.02.2016 - Bent u btw-belastingplichtig of valt u onder een vrijstellingsregeling? Dien dan uw klantenlisting over 2015 in voor 31 maart 2016

Is uw onderneming geregistreerd bij de btw? Of valt uw onderneming onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen of onder de landbouwregeling?

Dan moet u voor 31 maart 2016 via Intervat.

ofwel uw jaarlijkse opgave van de afnemers-belastingplichtigen (ook ‘klantenlisting’ genoemd) indienen

ofwel, als u geen afnemers had in 2015, een blanco opgave indienen.

Is uw onderneming geregistreerd bij de btw maar heeft u uw activiteit stopgezet?

Dan moet u uw klantenlisting indienen binnen de drie maanden na het verlies van uw hoedanigheid als btw-belastingplichtige.

 

 

04.02.2016 - Btw-tarief van 6% vanaf 12 februari 2016 enkel nog voor renovatiewerken aan privéwoningen van minstens 10 jaar oud

De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het btw-tarief van 6% voor renovatiewerken verhoogt vanaf 12 februari 2016 van 5 jaar naar 10 jaar.

Overgangsmaatregel voor werken die vanaf 12 februari 2016 worden uitgevoerd

U voert vanaf 12 februari 2016 werken uit aan een woning van minder dan 10 jaar oud maar van minstens 5 jaar oud? Het tarief van 6% is van toepassing als u aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

U heeft de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of de melding ten laatste op 11 februari 2016 gedaan. / U heeft het contract voor de concrete werken ten laatste op 11 februari 2016 afgesloten.

De aannemer reikt de facturen ten laatste uit op 31 december 2017.

Opgelet: u heeft geen recht op deze overgangsmaatregel voor een woning die na 31 december 2011 voor het eerst in gebruik is genomen. In dat geval is het btw-tarief van 21% van toepassing.

 

 

06.03.2015 - Indien u bij het indienen van uw aangifte personenbelasting een nieuw rekeningnummer had opgegeven voor de terugbetaling, kan u dit best nog eens even nakijken. Door technische problemen bij de fiscus zijn de rekeningnummers echter niet altijd doorgegeven ,en levert dit aanzienlijke vertragingen op. Gelieve dus te controleren of het rekeningnummer op het aanslagbiljet overeenstemt met het door u doorgegeven rekeningnummer.

 

Is dit niet het geval, dan moet u zo spoedig mogelijk inloggen op deze website met uw elektronische identiteitskaart. Hier kan u het rekeningnummer correct ingeven. (opgelet: indien u getrouwd, of wettelijk samenwonend bent, moet uw partner het doorgegeven rekeningnummer bevestigen)

 

OF Volg de procedure die beschreven staat onder FAQ 12 op deze website.

 

---

 

30.01.2015 - Per 01.01.2015 zijn de nieuwe regels inzake voorschotten op groepsverzekeringen in voege gegaan. Het komt erop neer dat er vroeger een voorschot kon worden opgenomen van +/- 60% Maximum. Een voorschot dat dan eigenlijk werd opgenomen voor het bereiken van de pensioenleeftijd van 65 jaar. Dit was dan zogezegd opgenomen tijdens op een 'ongunstig tijdstip', en werd belast in de personenbelasting aan het afzonderlijke tarief van 33%.

 

De nieuwe regels houden in dat u vanaf nu ten vroegste vanaf de leeftijd van 60 jaar een voorschot kan opvragen. Er mag dan wel +/- 70% worden opgevraagd voor de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar is bereikt. Afhankelijk van wanneer u een voorschot opvraagt wordt u belast aan: 20% (60 jaar), 18% (61 jaar), 16,50% (vanaf 62 t.e.m. 64 jaar), 10% (65 jaar).

 

---

 

17.12.2014 - Vorig jaar liepen heel wat vennootschappen rond deze periode nog snel naar de notaris om een kapitaalsverhoging te doen zodat de liquidatie nog aan een gunsttarief kon gebeuren van 10% t.o.v. de nieuwe 25% die de regering Di Rupo had vooropgesteld. Grotendeels tevergeefs zo blijkt, want vanaf boekjaar 2014 (AJ 2015) is het nieuwe systeem van de liquidatiereserve al toe te passen.

 

Bij deze regeling wordt er een deel van de te bestemmen winst op de balans geboekt als liquidatiereserve. Er wordt meteen een afzonderlijke heffing van 10% toegepast.

 

Indien de liquidatiereserve wordt uitgekeerd binnen de 5 jaar, dan bedraagt de roerende voorheffing op dit dividend 15%, bovenop de reeds betaalde heffing van 10%.

 

Indien de liquidatiereserve wordt uitgekeerd na 5 jaar, dan bedraagt de roerende voorheffing op dit dividend ‘slechts’ 5%, bovenop de reeds betaalde heffing van 10%.

 

Bij effectieve vereffening moet er geen bijkomende roerende voorheffing worden betaald. Momenteel werd er vooropgesteld dat er dan zelfs geen rekening moet worden gehouden met de minimumtermijn van 5 jaar, maar dit is nog niet helemaal duidelijk.

 

Deze tarieven lijken erg gunstig, maar het blijven percentages die geheven worden op reeds belaste reserve.

 

---

 

03.12.2014 - Voortaan zullen de zogenaamde managementvennootschappen ook onderworpen worden aan de btw plicht. De regeling werd pas eind november ingevoerd en de activatie moet per 01.01.2015 in orde zijn. De nieuwe begrotingsmaatregel werd amper gecommuniceerd, maar is wel degelijk van kracht. Klik hier voor een relevant persartikel.

 

---

 

20.11.2014 - De FOD Financiën publiceert verduidelijkingen omtrent het nieuwe systeem van de woonbonus. Raadpleeg het document hier.

 

---

 

20.11.2014 - Registratie voor het geregistreerde kassasysteem moet gebeuren tussen 01.01.2015 en 28.02.2015. Klik hier voor meer informatie.